SOLHEAT ®

Solheat je solarni toplo zračni kolektor koji se može koristiti za zagrijavanje i ventilaciju prostorija unutar nekog objekta. Ovo je jedinstven i unikatan proizvod i predstavlja značajnu novinu u odnosu na sve postojeće kolektore. To konstataciju potvrđuje i osvojeno prvo mjesto na međunarodnom takmičenju mladih inovatora. Sistem$ je izgrađen od ostakljenog solarnog kolektora i sistema za dovod i odvod zraka, odnosno zasebnog sistema cirkulisanja zraka.
Kolektor je sastavljen iz tri dijela: rama, osnove i ostakljenog dijela. Ram je izgrađen od aluminijuma U unutrašnjosti rama nalaze se također aluminijske lajsne koje služe za instalaciju osnovnih dijelova kolektora. Zadnja strana rama izgrađena je od dvije medijapanske ploče između kojih se nalazi poliuretanska pjena, a koja je prekrivena inoxnom tablom. Na njoj postoje otvori za dovod i odvod vazduha. Rubovi otvora su gumirani iz praktičnih razloga, kako bi se
cijevi za dovod/odvod vazduha mogle sigurno instalirati i kako pri cirkulaciji ne bi došlo do njegova gubitka. Osnova kolektora izgrađena je od dva dijela: valovite polikarbonatne ploče i crne aluminijumske komore (koja je eloksirana TiNOX-om ojačanim našim specijalnim premazom koji omogućava da se 95% konvertovane toplotne energije zadrži na apsorberu). Lexan valovita polikarbonatna ploča služi kao ostakljenje i u ram je pričvršćena putem
aluminijske lajsne. Crna bakarna komora koja služi kao apsorber posjeduje svoj zaseban ram, i kao takva ugrađena je ram kolektora. Prostor između zadnje ploče i komore izolovan je ISODUR-om. Kolektor je ostakljen polikarbonatom. Sistem dovoda sastavljen je od ventilatora
kojim se vazduh ubacuje iz unutrašnjosti objekta predviđenog za grijanje. Zagrijani zrak iz kolektora odvodi se cijevima u prostorije, na izlazu vazduha u svakoj prostoriji nalazi se i ventilator sa rešetkom. Cijevi su izolovane staklenom vunom kako bi se očuvala temperatura transportovanog vazduha.
Ventilatorom dovodimo vazduh do kolektora. Sunčeve zrake padaju na kolektor, apsorber upija sunčevu toplotnu energiju. Toplota je skoncentrisana u apsorberskoj komori, zadržava se u kolektoru koji je termoizolovan i ostakljen tako da su gubici temperature zanemarljivi. Dovedeni vazduh prolazi kroz kolektor samim tim i kroz apsorber i tako se zagrijava. Zagrijan vazduh ulazi u sistem odvoda i dalje se transportuje ventilacionim cijevima. Zrak se može dovoditi i iz unutrašnjosti prostorije i spolja ovisno o želji klijenta. Sistem se može koristiti i za ventilaciju prostorija. Ventilatori se napajaju putem fotonaponskg panela, a temperaturu kontroliše arduino mikrokontroler. Dimenzije običnog kolektora su 1,5×1,0x0,10m. Količina toplote koju ovaj proizvod generiše u toku jednog sunčanog zimskog danas je 2046424,2kJ. Da bi ste dobili ovu količinu toplote u toku jednog dana morali bi ste utrošiti
56,83kg kamenog uglja (toplotne moći 36MJ/kg), odnosno 85,96kg mrkog uglja (toplotne moći 23,8 MJ/kg.$Sistem je dostpan i sa dodacima koji uključuju solarni traker sa servomotorom (praćenje sunca), extra grijačima sa fotonaponom i baterijom za grijanje noću i u uvjetima difuznog zračenja te arduino mikrokontrolnog sistema sa aplikacijom za dodatno poboljšano
iskustvo grijanja našim uređajem. Uređaj postiže najveću efikasnost kada je montiran na zid prostorije koju je potrebno grijati. Veće instalacije od preko 2 kolektora se mogu instalirati na krov.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Solheat
Karakteristika Jedinica Vrijednost
Faktor iskorišćenja % 92
Površina apsorbera m2 1.4
Materijal izrade apsorbera Legura Cu CuMg4.5Mn
Izolacija (STIRODUR) cm 3
Selektivni premaz TiNOX
Ostakljenje Lexan polikarbonat 4 mm
Efektivna snaga kolektora C 70
Ventilator 12V m2/h 80
Potrošnja struje W/h 2.5
Ventilacioni otvori kom 2
Dimenzija šxdxh m 1.0×1.5×0.1

*Ispitivanje izvršeno na Fakultetu strojarstva u Tuzli.

Harvest the wind, water & sun for your energy needs